نمایش یک نتیجه

بن ماری جوش دربدار (برند پارس آزما)

بررسی قیمت
  • شروع کار مجدد خودکار پس از قطع برق
  • دارای آلارم دما در صورت بروز اختلاف دمای تنظیمی نسبت به دمای داخل مخزن
  • محدوده دما ۴۰ تا ۱۰۰
  • دور موتور شیکر ۱۰ تا ۶۰