نمایش دادن همه 8 نتیجه

تصفیه هوا آلماپرایم مدل AP331

۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی و ساخت : ابعاد تصفیه هوا آلماپرایم مدل AP331 : طول 36 سانتی متر. عرض 23 سانتی متر. ارتفاع

تصفیه هوا آلماپرایم مدل AP341

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی و ساخت : ابعاد تصفیه هوا آلماپرایم مدل AP341 : طول 17.6سانتی متر. عرض 21.5 سانتی متر. ارتفاع 58.5

تصفیه هوا آلماپرایم مدل AP361

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی و ساخت : ابعاد تصفیه هوا آلماپرایم مدل AP361 : طول 35 سانتی متر. عرض 19 سانتی متر. ارتفاع

تصفیه هوا آلماپرایم مدل AP431

۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی و ساخت : ابعاد تصفیه هوا آلماپرایم مدل AP431 : طول 36 سانتی متر. عرض 23 سانتی متر. ارتفاع 84.3

تصفیه هوا مدل AP-121 آلماپرایم

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی و ساخت : ابعاد تصفیه هوا مدل AP-121 آلماپرایم : طول 17 سانتی متر. عرض 17 سانتی متر. ارتفاع

تصفیه هوا مدل AP-151 آلماپرایم

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی و ساخت : ابعاد تصفیه هوا مدل AP-151 آلماپرایم : طول 21.7 سانتی متر. عرض 16.1سانتی متر. ارتفاع 5.4سانتی

تصفیه هوا مدل AP-152 آلماپرایم

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی و ساخت : ابعاد تصفیه هوا مدل AP-152 آلماپرایم : طول 18.6سانتی متر. عرض 16.4سانتی متر. ارتفاع 5.3سانتی متر

تصفیه هوا مدل AP-241 آلماپرایم

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی و ساخت : ابعاد تصفیه هوا مدل AP-241 آلماپرایم : طول 17 سانتی متر. عرض 17 سانتی متر. ارتفاع