نمایش یک نتیجه

قوزک بند الاستیک (برند طب پوش)

۱۶۲,۰۰۰ تومان
  • بهبود وضعیت پا به دلیل در رفتگی
  • پیشگیری از آسیب دیدن پا
  • کمک به عملکرد ناحیه لیگامانی مچ پا
  • گرم نگهدارنده و کاهنده التهاب و درد