نمایش یک نتیجه

هود کانوپی (برند پارس آزما)

بررسی قیمت
  • امکان ساخت سفارشی محصول
  • استفاده جهت مکش بخارات خورنده و سمی مانند اگزاست بخارات اسیدی حوضچه های اسید و گازهای حاصل از مواد شیمیایی
  • امکان استفاده جهت مکش بخارات داغ مانند اگزاست گازهای داغ حاصله از شعله دستگاه‌های اتمیک