سلامت و رسانه

در این بخش از آپاماپلاس، ما ارتباط دنیای سینما و سلامت را کشف می‌کنیم. در این بخش به معرفی و تحلیل انواع فیلم و سریال های داخلی و خارجی خواهیم پرداخت که محوریت آنها شاخه های مختلف سلامت است.

ما قصد داریم در این تجسم هنری با عالم ارتباط کادر درمان با بیماران و موقعیت های مختلف شخصی، عاطفی، اجتماعی و…. آنها شریک شویم و نکته‌های ارزشمندی را در این رابطه کشف کنیم. بدیهی است که همراهی شما در این چالش جذاب و پرطرفدار، برای ما بسیار شوق‌انگیز و ارزشمند خواهد بود.