آپاما تی‌وی

برنامه‌‌ی تحلیلی _ تخصصی طب‌ کوک

طب کوک محفل کادر درمان است. محفلی که در آن به جنبه‌ها و زوایای شنیده نشده‌ی صنعت سلامت می‌پردازیم.
طب کوک یک تاک‌شوی تخصصی پزشکی است و هر قسمت به یک موضوع می پردازد.

انجمن سینمای جوانان ایران

پلتفرم جامع سلامت و زیبایی آپاماطب با مشارکت و هم‌افزایی با انجمن سینمای جوانان ایران، تمامی آثار مرتبط فیلم‌سازان جوان با ذکر کامل مشخصات اثر، در این پلتفرم به‌صورت رایگان نمایش داده می‌شود و در مراحل بعدی طرح‌های مختلف حمایتی از فیلم‌سازان را در دستور کار خواهیم داشت.

جشنواره‌ی فیلم سلامت

پلتفرم جامع سلامت و زیبایی آپاماطب با مشارکت و هم‌افزایی با جشنواره فیلم سلامت و فیلم‌سازان برگزیده‌ی آن، اقدام به نمایش و معرفی آثار فیلم‌سازان جوان با ذکر کامل مشخصات اثر، نموده است.

عنوان فیلم: طب کوک 
قسمت اول، آیتم اول 
موضوع برنامه: جراحی ارتوپدی 
خلاصه‌ی برنامه:
طب کوک محفل کادر درمان است. محفلی که در آن به جنبه‌ها و زوایای شنیده نشده‌ی صنعت سلامت می‌پردازیم.
طب کوک یک تاک‌شوی تخصصی پزشکی است و هر قسمت به یک موضوع می پردازد. هر قسمت از برنامه سه آیتم اصلی دارد:
الف) مصاحبه با پزشک متخصص و شنیدن دغدغه‌ها، تجربیات و راز های او.
ب) تحلیل صنعت سلامت و فعالین آن.
ج) چالش فکری.
تهیه شده در استودیو آپاماطب.  

عنوان فیلم: طب کوک
قسمت اول، آیتم دوم (الف)
موضوع برنامه: جراحی ارتوپدی 
خلاصه‌ی برنامه:
طب کوک محفل کادر درمان است. محفلی که در آن به جنبه‌ها و زوایای شنیده نشده‌ی صنعت سلامت می‌پردازیم.
طب کوک یک تاک‌شوی تخصصی پزشکی است و هر قسمت به یک موضوع می پردازد. هر قسمت از برنامه سه آیتم اصلی دارد:
الف) مصاحبه با پزشک متخصص و شنیدن دغدغه‌ها، تجربیات و راز های او.
ب) تحلیل صنعت سلامت و فعالین آن.
ج) چالش فکری.
تهیه شده در استودیو آپاماطب.  

عنوان فیلم: طب کوک
قسمت اول، آیتم دوم (ب)
موضوع برنامه: جراحی ارتوپدی 
خلاصه‌ی برنامه:
طب کوک محفل کادر درمان است. محفلی که در آن به جنبه‌ها و زوایای شنیده نشده‌ی صنعت سلامت می‌پردازیم.
طب کوک یک تاک‌شوی تخصصی پزشکی است و هر قسمت به یک موضوع می پردازد. هر قسمت از برنامه سه آیتم اصلی دارد:
الف) مصاحبه با پزشک متخصص و شنیدن دغدغه‌ها، تجربیات و راز های او.
ب) تحلیل صنعت سلامت و فعالین آن.
ج) چالش فکری.
تهیه شده در استودیو آپاماطب.  

عنوان فیلم: طب کوک 
قسمت اول، پارت سوم 
موضوع برنامه: جراحی ارتوپدی 
خلاصه‌ی برنامه:
طب کوک محفل کادر درمان است. محفلی که در آن به جنبه‌ها و زوایای شنیده نشده‌ی صنعت سلامت می‌پردازیم.
طب کوک یک تاک‌شوی تخصصی پزشکی است و هر قسمت به یک موضوع می پردازد. هر قسمت از برنامه سه آیتم اصلی دارد:
الف) مصاحبه با پزشک متخصص و شنیدن دغدغه‌ها، تجربیات و راز های او.
ب) تحلیل صنعت سلامت و فعالین آن.
ج) چالش فکری.
تهیه شده در استودیو آپاماطب.  

عنوان فیلم: بن بست 
نویسنده: قاسم عبداللهی
کارگردان: قاسم عبداللهی
تهیه کننده: داود باقری
افتخارات: فیلم برگزیده سومین جشنواره فیلم سلامت، سومین جشنواره فیلم ریگا، دومین جشنواره فیلم تدبیر زندگی و نخستین جشنواره فرهنگ جامع فجر

عنوان فیلم: یار کمکی 
کارگردان: قاسم عبداللهی
افتخارات: فیلم برگزیده سومین جشنواره ملی فیلم سلامت.فیلم برگزیده چهارمین جشنواره بین المللی فیلم پرواز و فیلم برگزیده بخش بین الملل دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ

عنوان فیلم: یک حلقه معمولی 
نویسنده: نوا رضوانی 
کارگردان: نوا رضوانی 
تهیه کننده: نوا رضوانی 
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

عنوان فیلم: ماهیاک 
کارگردان: فرح زارع 
تهیه کننده: فرح زارع 
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

عنوان فیلم: کاور 
نویسنده: وحید الوندی فر
کارگردان: وحید الوندی فر
تهیه کننده: سالار سعیدی
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

عنوان فیلم: سور بز
نویسنده: سعید زمانیان
کارگردان: سعید زمانیان
تهیه کنندگان: حسن محمدی, غلامرضا احمدی
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

عنوان فیلم: فراموشی 
کارگردان: فاطمه محمدی 
نویسندگان: حسین امیری دوماری, محمد داودی, پدرام پور امیری 
تهیه کننده: فاطمه محمدی
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

عنوان فیلم: سرلاک 
کارگردان: مهرداد حسنی 
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

عنوان فیلم: چندش 
کارگردان: فاطمه محمدی 
نویسندگان: حسین امیری دوماری, محمد داودی, پدرام پور امیری 
تهیه کننده: دیاکو خاکی
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران