انجمن سینمای جوانان ایران

عنوان فیلم: کاور 
نویسنده: وحید الوندی فر
کارگردان: وحید الوندی فر
تهیه کننده: سالار سعیدی

عنوان فیلم: سور بز
نویسنده: سعید زمانیان
کارگردان: سعید زمانیان
تهیه کنندگان: حسن محمدی، غلامرضا احمدی

عنوان فیلم: ماهیاک
کارگردان: فرح زارع
تهیه کننده: فرح زارع

عنوان فیلم: فراموشی
نویسندگان: حسین امیری دوماری، محمد داودی، پدرام پور امیری
کارگردان: فاطمه محمدی
تهیه کننده: فاطمه محمدی

عنوان فیلم: چندش
نویسندگان: حسین امیری دوماری، محمد داودی، پدرام پور امیری
کارگردان: فاطمه محمدی
تهیه کننده: دیاکو خاکی

عنوان فیلم: یک حلقه معمولی 
نویسنده: نوا رضوانی 
کارگردان: نوا رضوانی 
تهیه کننده: نوا رضوانی 

عنوان فیلم: سرلاک 
کارگردان: مهرداد حسنی 

عنوان فیلم: خانه‌ی هدی 
نویسنده: حامد قاسمی
کارگردان: حامد قاسمی 
تهیه کننده: حامد قاسمی