جشنواره‌ی فیلم سلامت

عنوان فیلم: بن بست 
نویسنده: قاسم عبداللهی
کارگردان: قاسم عبداللهی
تهیه کننده: داود باقری

عنوان فیلم: یار کمکی 
نویسنده: قاسم عبداللهی
کارگردان: قاسم عبداللهی
تهیه کننده: قاسم عبداللهی