طب کوک

طب کوک محفل کادر درمان است. محفلی که در آن به جنبه‌ها و زوایای شنیده نشده‌ی صنعت سلامت می‌پردازیم.

طب کوک یک تاک‌شوی تخصصی پزشکی است و هر قسمت به یک موضوع اختصاص دارد. هر قسمت از برنامه سه آیتم اصلی دارد:

الف) مصاحبه با پزشک متخصص و شنیدن دغدغه‌ها، تجربیات و راز های او.

ب) تحلیل صنعت سلامت و فعالین آن.

ج) چالش فکری.

تهیه شده در استودیو آپاماطب.

عنوان برنامه: طب کوک 

قسمت اول، آیتم اول  

موضوع برنامه: جراحی ارتوپدی 

عنوان برنامه: طب کوک 

قسمت اول، آیتم دوم (الف)

موضوع برنامه: جراحی ارتوپدی 

عنوان برنامه: طب کوک 

قسمت اول، آیتم دوم (ب)

موضوع برنامه: جراحی ارتوپدی 

عنوان برنامه: طب کوک 

قسمت اول، آیتم سوم 

موضوع برنامه: جراحی ارتوپدی 

عنوان برنامه: طب کوک 

قسمت دوم، آیتم اول 

موضوع برنامه: مخاطب شناسی پزشکی 

عنوان برنامه: طب کوک 

قسمت دوم، آیتم دوم (الف)

موضوع برنامه: مخاطب شناسی پزشکی 

عنوان برنامه: طب کوک 

قسمت دوم، آیتم دوم (ب)

موضوع برنامه: مخاطب شناسی پزشکی 

عنوان برنامه: طب کوک 

قسمت دوم، آیتم سوم

موضوع برنامه: مخاطب شناسی پزشکی