پخش ویدیو

عنوان برنامه: طب کوک
قسمت دوم، آیتم اول
موضوع برنامه: مخاطب شناسی پزشکی 
مجری: جناب آقای علی یغمایی پرستار تخصصی ICU ،CCU و زخم
مهمانان: دکتر فرهاد نادری نیا متخصص و جراح مغز و اعصاب

سایر قسمت‌های طب کوک

عنوان برنامه: طب کوک
قسمت دوم، آیتم دوم (الف)
موضوع برنامه: مخاطب شناسی پزشکی

عنوان برنامه: طب کوک
قسمت دوم، آیتم دوم (ب)
موضوع برنامه: مخاطب شناسی پزشکی