پخش ویدیو

عنوان برنامه: طب کوک
قسمت دوم، آیتم دوم (الف)
موضوع برنامه: مخاطب شناسی پزشکی 
مجری: جناب آقای علی یغمایی پرستار تخصصی ICU ،CCU و زخم
مهمانان: عطیه بابایی متخصص و تحلیل‌گر مخاطب شناسی کاربردی و رسانه، مدیرعامل شرکت تینک تنک
زهرا حبیب پور پرستار ویژه بخش CCU و ICU

سایر قسمت‌های طب کوک

عنوان برنامه: طب کوک
قسمت دوم، آیتم اول
موضوع برنامه: مخاطب شناسی پزشکی 

عنوان برنامه: طب کوک
قسمت دوم، آیتم دوم (ب)
موضوع برنامه: مخاطب شناسی پزشکی