پخش ویدیو

عنوان برنامه: طب کوک 
قسمت اول، آیتم اول 
موضوع برنامه: جراحی ارتوپدی 
مجری: جناب آقای علی یغمایی پرستار تخصصی ICU ،CCU و زخم
مهمانان: دکتر سروریان جراح و متخصص ارتوپدی استخوان و مفاصل

سایر قسمت‌های طب کوک

عنوان برنامه: طب کوک
قسمت اول، آیتم دوم (الف)
موضوع برنامه: جراحی ارتوپدی 

عنوان برنامه: طب کوک
قسمت اول، آیتم دوم (ب)
موضوع برنامه: جراحی ارتوپدی 

عنوان برنامه: طب کوک
قسمت اول، آیتم سوم
موضوع برنامه: جراحی ارتوپدی