پخش ویدیو

عنوان برنامه: طب کوک
قسمت اول، آیتم دوم (ب)
موضوع برنامه: جراحی ارتوپدی 
مجری: جناب آقای علی یغمایی پرستار تخصصی ICU ،CCU و زخم
مهمانان: دکتر سروریان جراح و متخصص ارتوپدی استخوان و مفاصل
جناب آقای سهیل رحمانی: کارشناس و متخصص مهندسی پزشکی
جناب آقای علیرضا یاوری: مدیر عامل شرکت ایده پردازان سلامت سپنتا و کارشناس و متخصص مهندسی پزشکی

سایر قسمت‌های طب کوک

عنوان برنامه: طب کوک
قسمت اول، آیتم اول
موضوع برنامه: جراحی ارتوپدی 

عنوان برنامه: طب کوک
قسمت اول، آیتم دوم (الف)
موضوع برنامه: جراحی ارتوپدی 

عنوان برنامه: طب کوک
قسمت اول، آیتم سوم
موضوع برنامه: جراحی ارتوپدی