پخش ویدیو

عنوان فیلم: بن بست 
نویسنده: قاسم عبداللهی
کارگردان: قاسم عبداللهی
تهیه کننده: داود باقری
افتخارات: فیلم برگزیده سومین جشنواره فیلم سلامت، سومین جشنواره فیلم ریگا، دومین جشنواره فیلم تدبیر زندگی و نخستین جشنواره فرهنگ جامع فجر

سایر فیلم‌های جشنواره‌ی فیلم سلامت

عنوان فیلم: یار کمکی 
نویسنده: قاسم عبداللهی
کارگردان: قاسم عبداللهی
تهیه کننده: قاسم عبداللهی