پخش ویدیو

عنوان فیلم: خانه‌ی هدی 
نویسنده: حامد قاسمی
کارگردان: حامد قاسمی 
تهیه کننده: حامد قاسمی 
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

سایر فیلم‌های انجمن سینمای جوانان ایران

عنوان فیلم: سرلاک 
کارگردان: مهرداد حسنی