پخش ویدیو

عنوان فیلم: چندش 
کارگردان: فاطمه محمدی 
نویسندگان: حسین امیری دوماری، محمد داودی، پدرام پور امیری 
تهیه کننده: دیاکو خاکی
تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران

سایر فیلم‌های انجمن سینمای جوانان ایران

عنوان فیلم: فراموشی 
کارگردان: فاطمه محمدی 
نویسندگان: حسین امیری دوماری، محمد داودی، پدرام پور امیری 
تهیه کننده: فاطمه محمدی

عنوان فیلم: یک حلقه معمولی 
نویسنده: نوا رضوانی 
کارگردان: نوا رضوانی 
تهیه کننده: نوا رضوانی